CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kinh Môn dẫn đầu về chất lượng phục vụ người dân trong thực hiện thủ tục hành chính
23/10/2023 12:00:00


 

UBND thị xã Kinh Môn dẫn đầu về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

hai-duong-thu-101efbe12d3155ee4d3c00323b7d4ce80eb.jpg
Hải Dương đạt 75,49/100 điểm, tăng 8,37 điểm, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính

Theo báo cáo mới đây của Văn phòng UBND tỉnh, tính đến tháng 9/2023, Hải Dương đạt 75,49/100 điểm, tăng 8,37 điểm, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố về kết quả đánh giá, xếp hạng của Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trong tỉnh, UBND thị xã Kinh Môn dẫn đầu với 86,95 điểm. UBND huyện Cẩm Giàng và UBND TP Chí Linh xếp thứ 2 và thứ 3 với số điểm lần lượt là 85,72 điểm và 85,43 điểm. UBND TP Hải Dương xếp cuối với 78,47 điểm.

kinh-mon-dan-dau-11ff28f200c06e48b15e68f01c421db044.jpg
UBND thị xã Kinh Môn dẫn đầu trong 12 đơn vị cấp huyện của Hải Dương

Các sở, ngành số hóa thành phần hồ sơ đạt 99,77%, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 99,58%. Văn phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông đã số hóa 100% thành phần hồ sơ và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Sở Nội vụ thấp nhất về số hóa thành phần hồ sơ, đạt 91,81%, Sở Kế hoạch và Đầu tư thấp nhất về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đạt 82,18%.

UBND cấp huyện số hóa thành phần hồ sơ đạt 98,23%, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 97,95%. UBND huyện Nam Sách dẫn đầu về số hóa thành phần hồ sơ và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, với tỷ lệ lần lượt là 99,37% và 99,38%. UBND huyện Tứ Kỳ thấp nhất về số hóa thành phần hồ sơ, đạt 96,32%, UBND huyện Bình Giang thấp nhất về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đạt 95,31%.

Hải Dương đã tích hợp 426 thủ tục hành chính (đạt 98,38%) có thu phí, lệ phí để cung cấp thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Đã có hơn 108.527 giao dịch thành công với tổng số tiền 45,329 tỷ đồng, trong đó số thanh toán phí, lệ phí là 102.354 giao dịch với số tiền 2,161 tỷ đồng, thanh toán nghĩa vụ tài chính khác là 6.173 giao dịch với số tiền 43,168 tỷ đồng.

nguồn: http://kinhmon.haiduong.gov.vn/ViewDetail/7379.aspx 
Theo Báo Hải Dương
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1303
Trước & đúng hạn: 1302
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 16:13:07)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 6
Tất cả: 25,200