NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN
Lần đầu tiên Kinh Môn hỗ trợ giá giống, phân bón hữu cơ cải tạo đất gieo cấy 2 giống lúa
24/11/2021 03:39:46

Vụ xuân năm 2022, thị xã Kinh Môn hỗ trợ giá giống và phân bón hữu cơ để cải tạo đất cho các hộ gieo cấy 2 giống lúa VNR20 và Đài thơm số 8.

Theo đó, thị xã hỗ trợ 1 kg thóc giống/sào (tương đương từ 35.000-37.000 đồng/kg) và 54.200 đồng tiền phân bón/sào đối với 2 giống lúa trên nếu các hộ quy vùng được từ 20 ha/vùng trở lên. Đây là năm đầu tiên Kinh Môn thực hiện sự hỗ trợ này.

Việc hỗ trợ sẽ thúc đẩy các hộ quy vùng, tạo thuận lợi về chăm bón, tưới nước trong sản xuất, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Thị xã Kinh Môn yêu cầu các phường, xã chủ động tuyên truyền để người dân nắm được chính sách hỗ trợ; HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp số lượng giống, phân bón và diện tích quy vùng gửi về thị xã.

NGỌC THỦY

Nguồn: https://baohaiduong.vn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 395
Trước & đúng hạn: 395
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:18/05/2022 09:50:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 22
Tất cả: 12,517