GIÁO DỤC-Y TẾ
Tăng cường quản lý khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh
24/05/2023 12:00:00

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cường quản lý khám chữa bệnhBHYT trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để thực hiện tốt chính sách BHYT, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT, sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế, BHXH tỉnh và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; tập trung thực hiện thanh tra, kiểm tra các cơ sở KCB có gia tăng chi phí bất thường, chú trọng kiểm tra việc chỉ định điều trị nội trú, việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật; có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Đồng thời chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-BYT ngày 21/12/2020 của Bộ Y tế về công tác KCB, chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật, chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú và Chỉ thị số 10/CT-BYT của Bộ Y tế ngày 09/9/2019 về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch hóa số liệu KCB, tích cực cải cách thủ tục hành chính trongKCB, nâng cao chất lượng KCB; thực hiện việc trích chuyển dữ liệu điện tử chi phí KCB BHYT theo đúng quy định của Bộ Y tế; thực hiện 100% cơ sở KCB trên địa bàn sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử, ứng dụng VNeID thay thế thẻ BHYT, ứng dụng VSSID khi khám, chữa bệnh, trong đó 70% số lượng công dân sử dụng CCCD đi khám, chữa bệnh có thông tin trả về; Có giải pháp quản lý, điều hành sử dụng có hiệu quả dự toán chi KCB BHYT; Nghiêm túc thực hiện các quy định về đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế (VTYT) theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc cho cán bộ, nhân viên y tế và người dân các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực BHYT. Nghiêm cấm việc lập hồ sơ, bệnh án khống để thanh toán BHYT. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trong đơn vị, lĩnh vực công tác được giao quản lý, phụ trách.

File đính kèm:

Nguồn: BBT

nguồn: https://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=16009&title=tang-cuong-quan-ly-kham-chua-benh-bhyt-tren-dia-ban-tinh.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.89999%
Số hồ sơ xử lý: 1065
Trước & đúng hạn: 1064
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/10/2023 20:27:26)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0