TIN TỔNG HỢP KHÁC
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, xây dựng dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
02/02/2023 12:00:00


 

Thời gian nghỉ lễ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ dài ngày. Đây cũng là cơ hội để một số đối tượng lợi dụng thực hiện các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; các hoạt động vi phạm pháp luật về đất đai nhằm tránh sự phát hiện, kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn thị xã đặc biệt dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. UBND thị xã Kinh Môn yêu cầu:

Các cơ quan chức năng thị xã tăng cường tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các trường hợp khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép, khoáng sản khác trái phép và việc mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp trên địa bàn thị xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đất đai, môi trường, khoáng sản và các quy định khác của pháp luật đối với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân.

UBND các xã, phường: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối với hành vi khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản không rõ nguồn gốc; các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, xây dựng trên địa bàn quản lý; phòng, chống, xử lý khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các bến bãi hoạt động không đúng quy định trên địa bàn./.

nguồn: http://kinhmon.haiduong.gov.vn/ViewDetail/6101.aspx 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 263
Trước & đúng hạn: 262
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/04/2023 01:08:14)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 66
Tất cả: 21,196