NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN
Hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh
07/10/2022 12:00:00


Cập nhật: 06/10/2022 3:11:00 CH

Sáng06/10/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai các chương trình: Tăng cường bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới Nông thôn mới thông minh, giai đoạn 2021-2025.

Đồng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cùng dự có các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và một số doanh nghiệp liên quan.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Hải Dương có đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 – 2025; Các phòng, đơn vị có liên quan trực thuộc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh; cùng đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hải Dương

Tại Hội nghị, đại diện Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương đã trình bày tóm tắt nội dung các Quyết định số 924/QĐ-TTg, Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về việc triển khai thực hiện 2 Quyết định trên.

Theo đó, mục tiêu của chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn là tạo ra môi trường sống lành mạnh ở nông thôn, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp, giàu bản sắc văn hóa, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống. Ở quy mô quốc gia, phấn đấu đến năm 2025, tối thiểu 55% dân số nông thôn được tiếp cận bền vững với nước sạch đạt quy chuẩn. Ít nhất 50% số hộ nông thôn triển khai các giải pháp phân loại chất thải tại nguồn. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai 1 - 2 mô hình xử lý chất thải sinh hoạt quy mô cấp huyện trở lên với công nghệ phù hợp. Ít nhất 15% số hộ nông thôn có nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng các biện pháp phù hợp. Về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm, phấn đấu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. 80% số xã có tổ cộng đồng tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chương trình cũng đặt ra 4 nhiệm vụ: tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn; tập trung phát triển xã hội số trong xây dựng nông thôn mới và 5 giải pháp trọng tâm: đào tạo và nâng cao năng lực về chuyển đổi số; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số và dữ liệu số; triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; huy động nguồn lực triển khai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận dự thảo kế hoạch tổ chức triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trần Thanh Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị, tỉnh, thành tiếp tục tham góp ý vào dự thảo các Kế hoạch triển khai Quyết định 924/QĐ-TTg, 925/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thiện, trình ban hành, sớm triển khai thực hiện. Đồng chí cũng nhấn mạnh các địa phương cần chủ động triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu đã đề ra tại 02 Chương trình về bảo vệ môi trường và chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; trong đó tập trung vào xây dựng, nhân rộng các mô hình thí điểm trên các lĩnh vực.

Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: Trong thời gian tới các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác bảo vệ môi trường nông thôn để nâng cao chất lượng môi trường sống người dân, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh – sạch – đẹp,chủ động xây dựng các phương án, đề án về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp nước sạch...

Nguồn: PV
nguồn: http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=13220&title=huong-toi-xay-dung-nong-thon-moi-thong-minh.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 219
Trước & đúng hạn: 218
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/03/2023 04:18:02)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tất cả: 20,952