CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
UBND Thị xã Kinh Môn công khai danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
03/12/2021 12:00:00

Ngày 22/11/2021, UBND thị xã Kinh Môn đã ra Công văn số 925/UBND-VP V/v công khai danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Nội dung cụ thể như sau:

 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 395
Trước & đúng hạn: 395
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:18/05/2022 10:28:30)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 6
Hôm nay: 23
Tất cả: 12,518