TIN TỔNG HỢP KHÁC
Kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương
03/08/2022 12:00:00


Cập nhật: 03/08/2022 4:07:00 CH

Trong 2 ngày 26 và 27/7/2022, đại diện Viện KSND tỉnh Hải Dương đã tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh thành lập để kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động thường xuyên hàng năm của UBND tỉnh nhằm triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC), kịp thời nắm bắt tình hình chính sách, pháp luật và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC, từ đó đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Công an huyện Bình Giang

Đoàn kiểm tra tại một số đơn vị trên địa bàn huyện Bình Giang gồm UBND xã Bình Minh, UBND thị trấn Kẻ Sặt, Công an huyện Bình Giang.

Công an huyện Bình Giang đề nghị giải đáp thắc mắc trong xử lý VPHC

Qua kiểm tra các hồ sơ, sổ sách, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác xử lý vi phạm hành chính của các đơn vị gồm cả sai sót về hình thức như: không đúng mẫu, không đầy đủ, không lưu trữ theo quy định... và sai sót về nội dung như: không đúng hành vi vi phạm, áp dụng quy định pháp luật không thống nhất hoặc thiếu...Thông qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã trực tiếp hướng dẫn các đơn vị (bao gồm các cá nhân có thẩm quyền xử lý và các cán bộ tham mưu cho người có thẩm quyền xử lý VPHC) thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về xử lý VPHC.

Nguồn: Nguyễn Thị Hồng Hạnh- Phòng 10- VKSND tỉnh

nguôn: http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=12677&title=kiem-tra-cong-tac-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-tren-dia-ban-tinh-hai-duong.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1625
Trước & đúng hạn: 1623
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/10/2022 07:16:54)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 16,136