TIN TỔNG HỢP KHÁC
Hội nông dân tỉnh phối hợp hội nông dân thị xã tổ chức tập huấn mô hình thu gom, phân loại rác thải thành phân bón hữu cơ tại hộ gia đình và sử dụng phân bón hữu cơ đạt hiệu quả
12/09/2022 12:00:00


 

Ngày 8 tháng 9, Hội nông dân tỉnh phối hợp hội nông dân thị xã tổ chức tập huấn mô hình thu gom, phân loại rác thải thành phân bón hữu cơ tại hộ gia đình và sử dụng phân bón hữu cơ đạt hiệu quả.

Trong thời gian 1 ngày, 70 học viên là cán bộ hội, chi hội nông dân các xã, phường An Lưu, Minh Hoà, Bạch Đằng, Phạm Thái, Lạc Long, An Phụ, Thượng Quận, Hoành Sơn và Duy Tân được cán bộ Hội nông dân tỉnh truyền đạt 3 nội dung: hướng dẫn xây dựng mô hình Hội nông dân tham gia thu gom, phân loại và xử ly rác thải thành phân bón tại hộ gia đình, mục đích yêu cầu xây dựng mô hình; kỹ thuật xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón; sử dụng phân bón hữu cơ đạt hiệu quả. Trong quá trình tập huấn, các học viên được trực tiếp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thành lập mô hình, viết bài thu hoạch.

Được biết, Hội nông dân thị xã Kinh Môn đã thành lập được124 mô hìnhbảo vệ môi trường, trong đó 2 mô hình xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại nguồn với 80 hội viên tham gia, 9 mô hình cánh đồng không rác thải thu hút 215 hội viên và 113 mô hình thu gom rác thải bảo vệ môi trường nông thôn với 2.825 hội viên tham gia hoạt động tại các thôn, khu dân cư. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân và mỗi người dân tích cực thu gom, phân loại rác thải thành phân bón hữu cơ tại gia đình và sử dụng phân bón hữu cơ đạt hiệu quả, góp phần giảm nhanh lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày, từng bước hình thành thói quen “sống xanh” bảo vệ môi trường./.

Thu Hương, Nguyễn Đức

nguồn: http://kinhmon.haiduong.gov.vn/ViewDetail/5824.aspx 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1838
Trước & đúng hạn: 1836
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2022 20:10:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 12
Tất cả: 17,689