TIN TỔNG HỢP KHÁC
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 7/2022
30/06/2022 12:00:00


Cập nhật: 29/06/2022 3:38:00 CH

Nguồn: Theo SGGP

nguồn: http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=12550&title=nhung-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-72022.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.89999%
Số hồ sơ xử lý: 1083
Trước & đúng hạn: 1082
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/08/2022 11:19:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 22
Tất cả: 14,922