VĂN HÓA-XÃ HỘI
Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
18/07/2022 12:00:00


Cập nhật: 15/07/2022 7:17:00 CH

Chiều 15/7, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu UBND tỉnh Hải Dương, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch tham dự Hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hải Dương

6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ phát triển ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra. Trong đó, Bộ đã tham mưu Chính phủ tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); tham gia hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) phần quyền tác giả, quyền liên quan và dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi); trình Chính phủ ban hành 01 Nghị định, Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 2 Thông tư.

Bên cạnh đó, SEA Games 31 được tổ chức thành công trên nhiều phương diện, qua đó nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Du lịch chính thức mở cửa lại hoàn toàn từ ngày 15/3/2022 và phục hồi nhanh tại các địa bàn trọng điểm, khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đạt 413.000 lượt khách, khách nội địa đạt 60,8 triệu lượt (vượt chỉ tiêu phục vụ 60 triệu lượt đặt ra từ đầu năm). Công tác xây dựng môi trường văn hóa cơ sở được chú trọng, các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật được tổ chức đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự nghe ý kiến phát biểu của một số đơn vị, địa phương; nghe phổ biến Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc

Để ghi nhận các thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cờ thi đua cho 10 tập thể thuộc Bộ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hải Dương

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả các đơn vị, địa phương đạt được trong thời gian qua. Nổi bật là ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chuyển tư duy từ làm văn hóa chuyển sang quản lý nhà nước về văn hóa; đã tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền nâng cao nhận thức về văn hóa, tăng cường nguồn lực đầu tư cho văn hóa; các hoạt động của ngành đều xuất phát từ cơ sở, hướng về cơ sở; việc tổ chức thành công Seagame 31 được Chính phủ, nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá cao; ngành đã cố gắng huy động các nguồn lực, chấn chỉnh đội ngũ, rà soát, sắp xếp lại theo tinh thần Nghị quyết Trung ương đã ban hành.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị, địa phương rà soát lại nhiệm vụ được giao, hoàn thành kế hoạch công tác năm; tập trung hoàn thiện mạng lưới quy hoạch, để tích hợp chung vào mạng lưới quy hoạch quốc gia; tham mưu để các cấp có thẩm quyền đẩy mạnh phát triển thể thao thành tích cao; đẩy mạnh sự lan tỏa các giá trị văn hóa và gia đình văn hóa tới mọi vùng miền, địa phương; đề xuất các cấp có thẩm quyền quan tâm, đầu tư, tạo nền tảng để phát triển lĩnh vực du lịch; tổ chức bằng nhiều hình thức đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; tổ chức các hoạt động để các văn nghệ sĩ tạo nên các tác phẩm sống mãi với thời đại; khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ làm văn hóa, báo cáo Bộ để tổng hợp, đề xuất các cấp, các ngành quan tâm, đào tạo, nâng cao chất lượng.

Nguồn: PV

nguồn; http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=12616&title=nganh-van-hoa-the-thao-va-du-lich-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-6-thang-cuoi-nam-2022.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 571
Trước & đúng hạn: 570
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/06/2023 04:12:15)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 10
Tất cả: 22,536