AN NINH-QUỐC PHÒNG
Công an huyện Nam Sách tăng cường kiểm tra, tuyên truyền phòng chống cháy, nổ dịp Tết Nguyên Đán
21/01/2022 12:00:00

Để chủ động công tác phòng ngừa các vụ cháy, nổ xẩy ra trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Công an huyện Nam Sách đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) trên địa bàn các xã, thị trấn.


Cập nhật: 21/01/2022 7:35:00 SA


Kiểm tra phương tiện chữa cháy tại cơ sở may mặc

Trong đó, tập trung kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao như nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng dễ cháy, kho hàng hóa trong khu dân cư, chợ, cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (gas)…

Qua kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, tồn tại, từ đó kiến nghị cơ sở khắc phục. Đồng thời tuyên truyền đến người dân các quy định của pháp luật về công tác PCCC&CNCH; kiến thức cơ bản về công tác PCCC&CNCH; các nguy cơ, nguyên nhân cơ bản dẫn đến cháy, nổ, các biện pháp phòng cháy, kỹ năng thoát nạn và xử lý khi có cháy, nổ, xảy ra; vận động người dân tự tháo dỡ lồng sắt “chuồng cọp” tại các ban công, đảm bảo an toàn PCCC…

Thông qua hoạt động kiểm tra và tuyên truyền, hướng dẫn của lực lượng công an, đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác PCCC&CNCH trên địa bàn.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Nam Sách

nguồn: http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=11787&title=cong-an-huyen-nam-sach-tang-cuong-kiem-tra-tuyen-truyen-phong-chong-chay-no-dip-tet-nguyen-dan.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 395
Trước & đúng hạn: 395
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:18/05/2022 10:52:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 9
Hôm nay: 26
Tất cả: 12,521