CHUYỂN ĐỔI SỐ
Hải Dương thực hiện đổi giấy phép lái xe mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
05/01/2023 12:00:00


Cập nhật: 05/01/2023 8:17:00 SA

Từ ngày 12/12/2022, Sở Giao thông vận tải Hải Dương đã thực hiện thủ tục hành chính đổi Giấy phép lái xe mức độ 4. Tuy nhiên, đến nay, số lượng hồ sơ người dân đăng ký đổi còn ít.

Để bảo đảm quyền lợi và tiện ích mang lại, Sở Giao thông vận tải Hải Dương đề nghị người dân tìm hiểu và tích cực tham gia đăng ký tài khoản Dịch vụ công Quốc gia và đăng ký thủ tục hành chính đổi Giấy phép lái xe mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Hải Dương; Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương: Hỗ trợ tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đến toàn thể nhân dân trong tỉnh về việc hướng dẫn đăng ký tài khoản DVCQG và đăng ký TTHC cấp, đổi GPLX mức độ 4 trên DVCQG để người dân hưởng ứng tham gia;

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh cung cấp, kết nối dữ liệu khám sức khỏe của người lái xe với cơ sở dữ liệu sức khỏe của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế trên CDVCQG.

Sở Tư pháp có công văn đề nghị các Phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện chứng thực cấp và gửi bản sao điện tử Giấy khám sức khỏe trên CDVCQG theo văn bản chỉ đạo số 5438/VPCP-KSKT ngày 06/7/2020 của Văn phòng Chính phủ

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn cho các trường học, đơn vị giáo dục, trung tâm dạy nghề cho sinh viên, học viên học nghề về việc đăng ký tài khoản DVCQG và đăng ký TTHC đổi GPLX mức độ 4 trên Cổng DVCQG, nhằm thông qua các em sinh viên giúp người thân trong gia đình tiếp cận việc đăng ký tài khoản DVCQG và đăng ký TTHC cấp, đổi GPLX mức độ 4 trên DVCQG được thuận lợi./.

Nguồn: BBT

nguồn; http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=14572&title=hai-duong-thuc-hien-doi-giay-phep-lai-xe-muc-do-4-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 263
Trước & đúng hạn: 262
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/04/2023 01:56:32)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 66
Tất cả: 21,196