ẢNH TƯ LIỆU
Các di tích trên địa bàn
14/04/2021 03:45:01

  
ảnh 1: Di tích cấp Quốc gia, Đình Ninh Xá. 
 
 
ảnh 2: Di tích cấp Quốc gia, Đình Nội Hợp 
 
 
ảnh 3: Di tích cấp tỉnh Đền Thượng thôn Tiên Xá khi còn thôn Tiên Xá cũ (Năm 2018) 
 
 
ảnh 4: Ngày làm lễ Di chuyển Đền Thượng về nơi tái định cư 04/12/2019 
 
 
ảnh 5: Di tích cấp tỉnh, Đình Tiên Xá trước khi chuyển về khu tái định cư. 11/6/2019.
 
 
ảnh 6: Di tích cấp tỉnh Nghè Lê Xá 
 
 
ảnh 7: Di tích cấp tỉnh Đình Lê Xá 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 641
Trước & đúng hạn: 641
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/07/2022 02:07:35)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0