CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Khắc phục những tồn tại trong cải cách thủ tục hành chính tại các xã, phường
20/07/2022 12:00:00


 

Năm 2022, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước, các xã, phường tiếp tục tập trung cải cách hành chính ở 7 lĩnh vực: công tác chỉ đạo điều hành; xây dựng tổ chức điều hành văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá nền hành chính.

Từ kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2021, thị xã có 19/23 xã, phường hoàn thành nhiệm vụ, 4 xã, phường không hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính. Đáng chú ý, lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số đều đạt thấp.

Để khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số nói riêng.

UBND thị xã tổ chức hội nghị tập huấn cho các đồng chí lãnh đạo UBND thị xã, cán bộ, công chức thường xuyên phát sinh hồ sơ thủ tục hành chính ở các lĩnh vực đất đai, môi trường, chính sách. Đồng thời thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính tại các xã, phường.

Đoàn kiểm tra liên ngành của thị xã vừa kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính tại 17 xã, phường trên địa bàn thị xã, kết quả cho thấy, hoạt động bộ phận một cửa nền nếp, hiệu quả, đầy đủ cơ sở vật chất, máy móc, mạng Internet, cán bộ ở các lĩnh vực được bố trí tiếp nhận đúng vị trí, niêm yết công khai phí, lệ phí, hồ sơ thủ tục khoa học, việc tiếp nhận, giải quyết nhanh gọn thủ tục hành chính, cán bộ lãnh đạo UBND thực hiện đầy đủ lịch trực ban. Đa số các đơn vị đều nhận sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết công việc.

Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra còn những tồn tại cần khắc phục: một số đơn vị chưa bố trí đầy đủ cán bộ phụ trách trực tại bộ phận một cửa, còn để người dân phải đi lại nhiều lần hoàn thiện thủ tục; một số lĩnh vực như bảo trợ xã hội, tử tuất còn phát sinh thủ tục không cần thiết, không đúng quy định, gây phiền hà cho người dân; số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp với số lượng hồ sơ trong phần mềm một cửa chưa khớp nhau, việc vận hành, quản lý, sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa thường xuyên, liên tục, đến thời điểm tra, nhiều đơn vị chưa phát sinh thủ tục hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến cho các sở, ban, ngành, địa phương năm 2022. Đối với UBND thị xã: đạt tỷ lệ từ 55% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến. Đối với UBND các xã, phường: đạt tỷ lệ từ 50% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến. Tỷ lệ % được xác định theo số lượng hồ sơ được xử lý trực tuyến thuộc danh mục thủ tục hành chính đã được công bố trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị.

Để đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, phường, rà soát lại danh mục thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình giải quyết tại địa chỉ https://dichvucong.haiduong.gov.vn; trên cơ sở chỉ tiêu được giao, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu quả, kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách thủ tục hành chính, là tiêu chí quan trọng trong xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và những năm tiếp theo.

Bộ phận một cửa UBND các xã, phường chủ động tổ chức thực hiện các mô hình, biện pháp tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện việc đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương, Cổng dịch vụ công Quốc gia tại Bộ phận Một cửa thị xã và các xã, phường; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra hiện nay./.

Thu Hương

nguồn: http://kinhmon.haiduong.gov.vn/ViewDetail/5749.aspx 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 225
Trước & đúng hạn: 224
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/03/2023 15:42:12)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 7
Hôm nay: 22
Tất cả: 20,971