GIÁO DỤC-Y TẾ
Thúc đẩy phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài toàn tỉnh
03/10/2022 12:00:00


Cập nhật: 02/10/2022 9:22:00 SA

Sáng 1/10, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và sơ kết công tác khuyến học quý III, triển khai kế hoạch hoạt động các tháng cuối năm.

Toàn cảnh hội nghị

Trong quý III, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài tại các địa phương, vận động xây dựng quỹ khuyến học, tổ chức tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích tiêu biểu, nhằm kịp thời động viên, khích lệ phong trào học tập vào dịp kết thúc năm học cũ, bước vào năm học mới. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố đã chú trọng triển khai việc xây dựng và đẩy mạnh các mô hình học tập, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập từ huyện đến xã. Nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đưa vào Kế hoạch của các Đảng bộ, chi bộ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của HĐND, UBND. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã thường xuyên chỉ đạo, giám sát tiến độ và kết quả xây dựng xã hội học tập của địa phương.

Thời gian tới, Hội khuyến học các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình học tập, phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”. Rà soát, đánh giá, công nhận 5 mô hình học tập tiêu biểu để đề xuất khen thưởng. Tiếp tục xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học để kịp thời khen thưởng, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập và thúc đẩy phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài toàn tỉnh ngày càng phát triển.

Nguồn: PV

nguồn: http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=13192&title=thuc-day-phong-trao-thi-dua-khuyen-hoc-khuyen-tai-toan-tinh.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 219
Trước & đúng hạn: 218
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/03/2023 04:39:02)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tất cả: 20,952