CHUYỂN ĐỔI SỐ
xã Lê Ninh triển khai hội nghị đề án 06/TG - TTg
31/10/2022 12:00:00

 
 
   Sáng ngày 28/10/2022, UBND xã Lê Ninh đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiện toàn BCĐ thực hiện Đề án 06; Quán triệt, triển khai đề án 06 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án, phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xá thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025 và tầm nhìn đến năm 2030 gọi tắt là đề án 06.
    Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy xã, lãnh đạo, cán bộ - công chức UBND xã, trưởng các ban ngành đoàn thể; các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Hiệu trưởng ba nhà trường.
 Đ/c Trần Trung Kiên chủ UBND xã chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị, sau khi nghe công bố Quyết định kiện toàn BCĐ Đề án 06 của xã, các đại biểu đã được triển khai các nội dung Chỉ thị, kế hoạch và phương án thực hiện đền án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án, phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025 và tầm nhìn đến năm 2030 gọi tắt đề án 06 trên địa bàn xã, đồng thời phân bổ chỉ tiêu, phân tổ hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân cài đặt ứng dụng, đăng ký định danh điện tử mức độ 1, 2 VNEiD, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trước ngày 10/11/2022.                
 
 
                                                                                                                                                           VHTT 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 225
Trước & đúng hạn: 224
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/03/2023 16:24:12)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 6
Hôm nay: 23
Tất cả: 20,972