​​Để tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các ngày lễ hội trong năm 2024, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực trên trong tình hình hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Công an tỉnh:

- Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về VK, VLN, CCHT và pháo; theo dõi, đôn đốc các 2 sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. - Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công tác quản lý Nhà nước về VK, VLN, CCHT và pháo; thường xuyên duy trì hoạt động thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ quan, tổ chức được trang bị VK, VLN, CCHT và pháo chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình quản lý, sử dụng. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT cho cán bộ, công chức, viên chức và các cá nhân liên quan thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý. - Tăng cường công tác nắm tình hình, thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức thực hiện tốt công tác vận động thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT và pháo theo đúng thẩm quyền quy định. - Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với người, phương tiện vận chuyển, kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Chỉ đạo lực lượng chức năng và lực lượng quân sự địa phương (thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, Thị xã Kinh Môn, các huyện: Kim Thành, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Ninh Giang, Nam Sách, Thanh Hà) phối hợp với lực lượng Công an quản lý chặt chẽ các cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa do nhà máy Z21 sản xuất; chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các trường hợp lợi dụng việc giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa để trà trộn buôn bán pháo hoa trái phép và buôn bán pháo hoa giả nhãn hiệu của Nhà máy Z21.

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa điểm tổ chức bắn pháo hoa nổ các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh trong năm 2024; quản lý chặt chẽ việc sử dụng pháo theo quy định tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo an ninh, an toàn, tiết kiệm.

3. Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP này 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan đến cán bộ và Nhân dân biết; thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời đưa tin tuyên truyền đến toàn thể cán bộ và người dân hiểu và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo; hậu quả, tác hại, những nguy hiểm và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, lĩnh vực bưu chính đối với hoạt động mua bán, vận chuyển VK, VLN, CCHT và pháo; có các biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ tài khoản mạng xã hội, kênh youtube, video quảng cáo... về mua bán, hướng dẫn, chế tạo vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo cho cán bộ, giáo viên, học sinh tại các trường học. Tổ chức cho giáo viên, học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo vào các hoạt động của cơ sở giáo dục; khu, cụm công nghiệp cho công nhân.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch, kết hợp với xây dựng các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các khu dân cư; gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình nhằm phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo.

8. Sở Công Thương: Tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực công nghiệp và thương mại, quản lý địa bàn, chủ động phối hợp lực lượng chức năng có liên quan, tiến hành giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh hóa chất nguy hiểm, tiền chất sản xuất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp để kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

9. UBND huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban, UBND xã, phường, thị trấn tăng cường các biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vận động giao nộp; phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo; tổ chức thực hiện có hiệu quả cao điểm công tác vận động thu hồi, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo; không để hình thành các “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự và chịu trách nhiệm đối với kết quả thực hiện của địa phương mình.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, tham mưu, chỉ đạo, phân công trách nhiệm cho các tổ chức thành viên huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên các cấp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vận động thu hồi, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo.

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo (đối với các vụ án điển hình cần khẩn trương đưa ra xét xử lưu động để phục vụ công tác phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung).

UBND tỉnh yêu cầu đơn vị, địa phương nào buông lỏng chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để để xảy ra hoạt động sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo mà không phát hiện, xử lý kịp thời, đặc biệt để tình trạng đốt pháo trái phép diễn biến phức tạp, gây dư luận xấu thì Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.