THÔNG BÁO
Thông báo số 30 của UBND xã Lê Ninh Về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, dông, lốc, sét và gió giật mạnh trên địa bàn xã Lê Ninh.
16/05/2022 12:00:00

Ngày 12/5/2022, UBND xã Lê Ninh đã ra Thông báo số 30/TB-UBND Về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, dông, lốc, sét và gió giật mạnh trên địa bàn xã Lê Ninh. Toàn văn như sau:

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1838
Trước & đúng hạn: 1836
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2022 20:58:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 12
Tất cả: 17,689