THÔNG BÁO
UBND thị xã Kinh Môn Lấy ý kiến đóng góp về Lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kinh Môn
30/11/2022 12:00:00

Nhằm đảm bảo phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sử dụng quỹ đất có hiệu quả. Ủy ban nhân dân thị xã thông báo tới các tổ chức, cá nhân và nhân dân nội dung dự thảo “lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Kinh Môn” trên Cổng thông tin điện tử thị xã Kinh Môn: https://kinhmon.haiduong.gov.vn/ để các tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến theo quy định tại Điều 43 Luật Đất đai năm 2013 làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ, trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định; trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.
 
                              /uploads/1.TB lay y kien nhan dan ve Dieu chinh QHSD dat den nam 2030_Kinh Mon.pdf 
                               /uploads/BDDCQH 2021-2030 KINH MON-HD 25.11.2022.dgn.pdf 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 232
Trước & đúng hạn: 231
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/03/2023 17:10:46)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 22
Tất cả: 21,014