NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN
Tổ chức triển khai cấp, quản lý mã số vùng trồng trên phần mềm
21/09/2022 12:00:00


Cập nhật: 20/09/2022 4:33:00 CH

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố về việc cấp, quản lý vùng trồng.

Theo đó, để triển khai việc cấp mã số và quản lý mã số vùng trồng hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xây dựng phần mềm để triển khai cấp, quản lý mã số vùng trồng trực tuyến thống nhất trên phạm vi cả nước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức triển khai cấp, quản lý mã số vùng trồng trên phần mềm cấp, quản lý mã số vùng trồng trực tuyến tại địa chỉ https://csdltrongtrot.mard.gov.vn theo tài liệu hướng dẫn tạm thời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành kèm theo Quyết định số 3156/QĐ-BNN-TT ngày 19/8/2022.

Vùng trồng Vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) có diện tích lớn đã được cấp mã số vùng trồng

Theo số liệu thống kê, hiện cả nước có trên 4,8 triệu ha diện tích cây lâu năm; trong đó, cây ăn quả 1,17 triệu ha; cây công nghiệp 2,2 triệu ha; lúa 3,9 triệu ha; thanh long gần 64,2 nghìn ha… Nhiều địa phương đã và đang hình thành vùng sản xuất với sự liên kết chặt chẽ giữa người nông dân, các hợp tác xã với nhà máy chế biến, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm… Nhiều vùng đã được cấp mã số định danh để theo dõi, kiểm soát tình hình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng nông sản, như: lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long; cà phê, chanh leo ở Tây Nguyên; thanh long ở Bình Thuận; nhãn, vải thiều ở Hải Dương, Bắc Giang, …

Việc triển khai cấp, quản lý mã số vùng trồng sẽ giúp kết nối thông tin giữa sản xuất và thị trường; từng bước đáp ứng nhu cầu đỏi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và quốc tế về truy xuất nguồn gốc, chất lượng nông sản. Từ đó, góp phần xây dựng lòng tin, khẳng định thương hiệu về chất lượng của nông sản Việt trên thị trường nội địa và quốc tế, mang lại lợi ích kinh tế cho người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

File đính kèm:

Nguồn: PV

nguồn: http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=13050&title=to-chuc-trien-khai-cap-quan-ly-ma-so-vung-trong-tren-phan-mem.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 219
Trước & đúng hạn: 218
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/03/2023 04:29:56)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tất cả: 20,952