CHUYỂN ĐỔI SỐ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
05/08/2022 04:53:23

Để người dân và doanh nghiệp nắm bắt, tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết các thủ tục hành chính. UBND xã Lê Ninh ban hành tài liệu hướng dẫn đăng ký, đặng nhập, nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương. Xin mời quý vị tải về để nghiên cứu và thực hiện

 
 


 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 548
Trước & đúng hạn: 547
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/05/2023 04:41:38)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 1
Tất cả: 22,496