CHUYỂN ĐỔI SỐ
Đẩy nhanh tiến độ triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
28/09/2022 12:00:00


Cập nhật: 27/09/2022 6:01:00 CH

Chiều 27/9, Ban Chỉ đạo (BCĐ) chuyển đổi số tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị để nghe cơ quan thường trực Ban chỉ đạo báo cáo tiến độ triển khai Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030” và đề xuất thực hiện một số nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, sau khi Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030” được phê duyệt, Sở TTTT đã tổ chức triển khai thực hiện 3 dự án thành phần gồm: “Xây dựng Hạ tầng công nghệ thông tin cho Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh”, “Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương”, “Xây dựng Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng (SOC)”. Hiện nay, 3 dự án do Sở TTTT chủ trì đã được ký kết hợp đồng với các nhà thầu để triển khai thực hiện giai đoạn 1 của các dự án. Tuy nhiên, do một số điều kiện khách quan, hiện các dự án đã hết thời hạn thực hiện của hợp đồng nhưng chưa hoàn thành khối lượng công việc và đang tạm dừng thi công chờ xin ý kiến UBND tỉnh để gia hạn hợp đồng.

Tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo đã đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ của Thường trực Ban Chỉ đạo đề ra tại phiên họp trước, đồng thời thảo luận đề xuất các giải pháp nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện các mục tiêu của đề án đã đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị Sở TTTT tổng hợp các ý kiến để hoàn thiện báo cáo chính thức của BCĐ để báo cáo UBND tỉnh. Trong đó, cần đánh giá làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc triển khai chậm so với tiến độ đề ra, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Sở TTTT tiếp tục hoàn thiện dự thảo các quy chế về quản lý vận hành sử dụng trung tâm giám sát điều hành thông minh, quy định tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh hiện trường tại Trung tâm giám sát điều hành thông minh của tỉnh.

Nhấn mạnh Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030” là một đề án lớn, có vai trò quan trọng tạo nền tảng cho chuyển đổi số của tỉnh, đồng chí Phó trưởng BCĐ đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thành phần để tranh thủ thời cơ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, tận dụng cơ hội nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh.

Đối với nội dung đề xuất gia hạn hợp đồng triển khai các dự án thành phần, đồng chí Phó Trưởng BCĐ đề nghị Sở TTTT cùng các sở, ngành có liên quan rà soát, đánh giá kỹ quá trình triển khai và các yếu tố tác động, đảm bảo sau khi gia hạn, dự án được triển đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và mang lại hiệu quả cao. Kết quả triển khai 3 dự án thành phần này sẽ là cơ sở đề đề xuất triển khai các dự án thành phần khác thuộc Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Cho ý kiến vào đề xuất bổ sung nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công nghệ thông tin năm 2022 của liên ngành TTTT – Tài chính, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ thống nhất nguyên tắc ưu tiên các chương trình ứng dụng CNTT đã được UBND tỉnh phê duyệt đề cương dự toán chi tiết, các dự án do chính phủ, bộ, ngành trung ương yêu cầu triển khai mang tính cấp bách, các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, số hoá dữ liệu, chia sẻ dữ liệu…

Nguồn: PV

nguồn: http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=13145&title=day-nhanh-tien-do-trien-khai-chuyen-doi-so-tren-dia-ban-tinh.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
98.4%
Số hồ sơ xử lý: 64
Trước & đúng hạn: 63
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 1.6%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/02/2023 16:28:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 17
Tất cả: 19,869