THÔNG BÁO
Thông báo 06 của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã Kinh Môn
28/06/2023 03:10:50

THÔNG BÁO Tình hình dịch hại đến ngày 27/6/2023 Khuyến cáo một số đối tượng dịch hại trong thời gian tới

 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1281
Trước & đúng hạn: 1280
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 15:18:51)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 11
Tất cả: 25,123