VIDEO - ẢNH TƯ LIỆU
Lễ phát hành Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân Lê Ninh
30/03/2023 04:29:01

Ngày 19/5/2022, xã Lê Ninh tổ chức phát hành cuấn Lịnh sử Đảng bộ và nhân dân Lê Ninh giai đọan 1930 -2020
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1281
Trước & đúng hạn: 1280
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 16:28:54)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 11
Tất cả: 25,123