CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo về việc đổi Giáy phép lái xe ô tô mức độ 4
10/03/2023 12:00:00


Cập nhật: 10/03/2023 10:36:00 SA

Để đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải Thông báo:

Từ ngày 13/03/2023 chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX ô tô do Ngành Giao thông vận tải cấp đến hạn đổi qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (mức độ 4). Hướng dẫn đổi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải, địa chỉ: http://sogtvt.haiduong.gov.vn

Sở Giao thông Vận tải yêu cầu Văn phòng Sở, phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái bố trí cán bộ trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để hướng dẫn người dân thực hiện đổi GPLX ô tô đến hạn đổi trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; đồng thời phối hợp với phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, Sở Y tế giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

File đính kèm:

nguồn : https://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=15310&title=thong-bao-ve-viec-doi-giay-phep-lai-xe-o-to-muc-do-4.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 571
Trước & đúng hạn: 570
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/06/2023 00:35:38)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 1
Tất cả: 22,527