GIÁO DỤC-Y TẾ
Tổng kết công tác khuyến học năm 2021
21/01/2022 12:00:00

Chiều 20/1, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động khuyến học năm 202


Cập nhật: 20/01/2022 8:32:00 CH

1.

Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh họp tổng kết công tác năm 2021

Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội nhưng Hội Khuyến học tỉnh vẫn nỗ lực làm tốt công tác khuyến học ở tất cả các cấp. Đến nay, toàn tỉnh có 689.510 hội viên, tăng trên 16.000 hội viên so với năm 2020 (đạt tỉ lệ 28% dân số). Công tác xây dựng Quỹ khuyến học được các cấp hội quan tâm triển khai. Đến hết tháng 12/2020, tổng số quỹ khuyến học cấp huyện đạt 137,08 tỉ đồng, tăng hơn 8,3 tỉ đồng so với năm trước.

Trong năm, các cấp hội đã vận động các gia đình, dòng họ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… khen thưởng 106.433 lượt học sinh, cấp học bổng cho 2.928 lượt học sinh với tổng số tiền gần 20 tỉ đồng; khen thưởng cho trên 7.000 lượt giáo viên với số tiền 2,462 tỉ đồng. Ngoài ra, các tổ chức còn khen thưởng bằng hiện vật như giấy, bút, sách vở, cặp sách, quần áo, xe đạp…

Hội nghị tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành mới

Năm 2022, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện vai trò nòng cốt phối hợp liên kết các lực lượng trong xã hội làm công tác khuyến học, vận động toàn dân tham gia học tập, xây dựng giáo dục, triển khai tốt các phong trào thi đua xây dựng Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập. Phấn đấu mỗi tổ chức Đảng và gia đình đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập. Đến cuối năm 2022 phấn đấu 40% người dân đạt danh hiệu công dân học tập, trong đó 50% người trong độ tuổi lao động của gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập đạt danh hiệu “Công dân học tập”… Xây dựng phát triển quỹ khuyến học, phấn đấu đạt bình quân 70 nghìn đồng/người/năm.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức chia tay ủy viên Ban chấp hành do chuyển công tác và tiến hành bầu bổ sung ủy viên mới.

Nguồn: PV

nguồn: http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=11786&title=tong-ket-cong-tac-khuyen-hoc-nam-2021.html 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 395
Trước & đúng hạn: 395
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:18/05/2022 10:37:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 7
Hôm nay: 24
Tất cả: 12,519