NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN
Kinh Môn hỗ trợ thêm 30.000 đồng/m3 làm thủy lợi đông xuân
30/11/2021 09:41:11

Ngoài kinh phí của tỉnh, thị xã Kinh Môn hỗ trợ thêm 30.000 đồng/m3 đào đắp, nạo vét cho các xã, thị trấn làm thuỷ lợi đông xuân.

Giải tỏa vật cản tại kênh Nguyễn Lân
Năm nay, thị xã Kinh Môn có kế hoạch thực hiện 60.847 m3 thủy lợi đông xuân, trong đó nạo vét 26.000 m3 kênh dẫn nhánh, 1.500 m3 cửa cống, hố hút; tu bổ 1.000 m3 kênh nổi; tôn cao ấp trúc 1.500 m3 bờ vùng và làm 30.847 m3 thủy lợi nội đồng.
Ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, thị xã Kinh Môn hỗ trợ thêm 30.000 đồng/m3 gồm cả chi phí khảo sát, thiết kế đối với khối lượng nạo vét kênh dẫn nhánh cửa cống, hố hút; tu bổ kênh nổi; tôn cao áp trúc bờ vùng và giao cho HTX Dịch vụ nông nghiệp các xã, phường thực hiện. Khối lượng làm thủy lợi nhỏ nội đồng do UBND các xã, phường tự cân đối kinh phí để thực hiện.
UBND thị xã Kinh Môn yêu cầu các địa phương hoàn thành làm thủy lợi đông xuân trước ngày 31.12.
BẢO THANH
Nguồn: https://baohaiduong.vn/nong-nghiep---nong-thon/kinh-mon-ho-tro-them-30000-dongm3-lam-thuy-loi-dong-xuan-187754
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 395
Trước & đúng hạn: 395
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:18/05/2022 10:30:59)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 6
Hôm nay: 23
Tất cả: 12,518