THÔNG BÁO
Thông báo V/v lập danh sách đối tượng ưu tiên tiêm vacxin Covid-19
09/09/2021 02:21:27

Ngày 09/9/2021, UBND xã Lê Ninh ra Thông báo số 15/TB-BCĐ V/v lập danh sách đối tượng ưu tiên tiêm vacxin Covid-19. Nội dung cụ thể như sau:
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 47
Trước & đúng hạn: 47
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/01/2023 00:22:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 20
Hôm nay: 6
Tất cả: 19,577