AN NINH-QUỐC PHÒNG
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng không nhân dân
03/03/2023 12:00:00

Để chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng không nhân dân năm 2023 và những năm tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các cấp, các ngành và toàn dân:Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phòng không nhân dân; quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện siêu nhẹ, thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp phối hợp với các ngành của địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về nội dung phòng không nhân dân đến các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức và sẵn sàng đối phó với các tình huống phòng không.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên chỉ đạo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân cấp mình làm tốt chức năng tham mưu, kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân và ban hành hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng không nhân dân, chỉ đạo công tác phòng không nhân dân của địa phương mình hoạt động đi vào nề nếp, hiệu quả. Tập trung xây dựng hệ thống Vọng quan sát phòng không; quản lý chặt chẽ hoạt động bay của tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, hoạt động thả diều ban đêm.

Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh và thế trận phòng không nhân dân trong khu vực phòng thủ, điều chỉnh phù hợp với thực tế của địa phương, đưa các nội dung công tác phòng không nhân dân vào chương trình diễn tập khu vực phòng thủ cấp mình, diễn tập bảo đảm ngành trong tác chiến phòng thủ và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường, thị trấn theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan, chức năng làm tốt công tác quản lý vùng trời, quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay trên địa bàn và thẩm định, theo dõi, quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không đối với
các công trình trên địa bàn.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp tham mưu cho Ban Chỉ đạo cấp mình thường xuyên quan tâm công tác huấn luyện của các tổ, đội chuyên môn phòng không, biết nhận dạng máy bay địch, máy bay ta; Tăng cường công tác kiểm tra và bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt từ sở chỉ huy đến các trận địa phòng không; củng cố xây dựng các công sự trận địa súng máy phòng không; sẵn sàng chế áp trên không đối vớicác phương tiện bay (phờ lai cam, phương tiện bay không người lái…) không được cấp phép, không đăng ký và hiệp đồng với các cơ quan chức năng theo đúng quy định./.
nguồn: http://kinhmon.haiduong.gov.vn/ViewDetail/6188.aspx 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 548
Trước & đúng hạn: 547
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/05/2023 03:20:34)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 1
Tất cả: 22,496