GIÁO DỤC-Y TẾ
Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh
29/09/2022 12:00:00


Cập nhật: 29/09/2022 11:16:00 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành công văn số 2824/UBND-VP yêu cầu các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Thanh tra tỉnh nghiêm túc thực hiện Công điện số 778/CĐ-TTg ngày 05/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức mua sắm thuốc, trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh theo đúng thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế tại đơn vị. Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập tự chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế tại đơn vị. Việc tổ chức mua sắm thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật có liên quan, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm

Sở Y tế Chủ trì tiếp nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình mua sắm; chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để hướng dẫn, giải quyết. Trường hợp cần thiết, chủ trì xin ý kiến Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 778/CĐ-TTG ngày 05/9/2022.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động mua sắm thuốc, trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế tại các cơ sở y tế; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật./.

File đính kèm:

Nguồn: BBT

nguồn: http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=13180&title=bao-dam-thuoc-trang-thiet-bi-y-te-de-phuc-vu-cong-tac-kham-benh-chua-benh.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 219
Trước & đúng hạn: 218
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/03/2023 04:36:25)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tất cả: 20,952