CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 1 năm 2022
20/01/2022 12:00:00

Sáng 19.1, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 01 để nghe và cho ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình của các sở, ngành. Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.


Cập nhật: 19/01/2022 2:10:00 CH


Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng chủ trì cuộc họp

Cho ý kiến đối với Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng cơ bản nhất trí đối với các nội dung trong báo cáo. Tuy nhiên, đây là văn bản khó, liên quan đến gần 20 Luật khác nhau nên sẽ có nhiều vướng mắc, bất cập khi thực hiện đấu giá, do vậy cần thiết chỉnh sửa quy định, quy trình thực hiện cho phù hợp với thực tiễn đặt ra. Bên cạnh đó, cần có các phụ lục đi kèm, để hướng dẫn các địa phương tham khảo thực hiện tạo sự bình đằng đối với quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá. Ngoài ra, có thể nghiên cứu phương án đấu giá trực tuyến nhằm thích ứng linh hoạt trong thực tiễn từng địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến của các đại biểu để bổ sung vào báo cáo. Đối với các đại biểu cấp huyện, cần tham gia bằng văn bản gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp trước ngày 25.1, làm căn cứ để điều chỉnh,hoàn thiện báo cáo trong kỳ họp sắp tới.

Đối với Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện: Cẩm Giàng, Bình Giang, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Gia Lộc, Thanh Hà và Nam Sách, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng cơ bản nhất trí đối với các nội dung trong tờ trình của Sở Nội vụ. Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ cần rà soát, kiểm tra lại để thống nhất thực hiện trên địa bàn từng huyện, đảm bảo sự phù hợp với điều kiện và nhu cầu từng địa phương. Có thể thành lập Ban Quản lý theo điều kiện từng huyện, không nhất thiết thực hiện đồng loạt. Trong đó, lưu ý về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng huyện phải đảm bảo sự thống nhất. Cần quan tâm đến cơ chế về tài chính, lương, đãi ngộ cho phù hợp. Xác định nguồn thu, chi để vận hành bộ máy hiệu quả. Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo trình tại kỳ họp tháng 2 của UBND tỉnh.

Ngoài ra, tại cuộc họp, Sở Nội vụ báo cáo Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án tổ chức lại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên cơ sở nhập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và đổi tên thành Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. UBND tỉnh thống nhất chủ trương sáp nhập 2 văn phòng, 2 cấp thành văn phòng 1 cấp nhằm tập trung quản lý theo hướng tập trung theo đúng yêu cầu.

Nguồn: PV

nguồn: http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=11775&title=ubnd-tinh-hop-thuong-ky-thang-1-nam-2022.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 395
Trước & đúng hạn: 395
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:18/05/2022 10:23:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 6
Hôm nay: 23
Tất cả: 12,518