AN NINH-QUỐC PHÒNG
Giấy mời họp Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
17/01/2022 12:00:00


Cập nhật: 17/01/2022 7:51:00 SA

Căn cứ Công điện số 55/CĐ-VPCP ngày 15/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì. Cùng dự Hội nghị với Thủ tướng Chính phủ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức dự họp tại điểm cầu Hải Dương,

I. Tại điểm cầu tuyến tỉnh

*Thành phần

- Đồng chí Phạm Xuân Thăng - Ủy viên BCH Trung ương đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh;

- Đồng chí Triệu Thế Hùng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng ban Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; -

Các đồng chí Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh;

- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh;

- Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan của VP UBND tỉnh;

- Báo Hải Dương, Đài PT&TH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh: cử phóng viên đưa tin.

- Địa điểm: Hội trường tầng 1 - Trụ sở HĐND&UBND tỉnh, số 45 Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Hải Dương.

II. Điểm cầu 12 huyện/thị xã/thành phố

1. Thành phần:

- Bí thư huyện/thị/thành ủy các huyện, thị xã, thành phố;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; - Trưởng công an các huyện, thị xã, thành phố;

- Các phòng, ban có liên quan của địa phương.

2. Địa điểm: Trụ sở UBND các huyện, thị xã, thành phố.

III. Điểm cầu các xã, phường, thị trấn.

1. Thành phần:

- Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn;

- Trưởng công an các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan.

2. Địa điểm: Trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn.

IV. Thời gian: Thứ 3, 14 giờ 00’ ngày 18 tháng 01 năm 2022.

Nguồn: BBT

nguồn: http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=11757&title=giay-moi-hop-hoi-nghi-truc-tuyen-trien-khai-de-an-phat-trien-ung-dung-du-lieu-ve-dan-cu-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-phuc-vu-chuyen-doi-so-quoc-gia.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 395
Trước & đúng hạn: 395
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:18/05/2022 10:23:49)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 6
Hôm nay: 23
Tất cả: 12,518