GIÁO DỤC-Y TẾ
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng vacine phòng COVID – 19
12/09/2022 12:00:00


Cập nhật: 09/09/2022 4:24:00 CH

Ngày 09/9/2022, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2621/UBND-VP gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng vacine phòng COVID – 19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo việc tiêm vắc xin trên địa bàn, đảm bảo kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ, tránh lãng phí; Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn khẩn trương triển khai tiêm chủng mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3 cho người từ người 12 tuổi trở lên và tiêm mũi 4 cho người từ người 18 tuổi trở lên để bảo đảm tiến độ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch, tích cực tiêm vắc xin phòng COVID-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các địa phương rà soát, cập nhật kịch bản, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, ngay tại cơ sở. Chủ động lấy mẫu xét nghiệm “giải trình tự gen” trong một số trường hợp để xác định các biến thể mới (nếu có) lưu hành trên địa bàn tỉnh, tham mưu các giải pháp ứng phó phù hợp với thực tiễn, kịp thời và hiệu quả.

File đính kèm:

Nguồn: BBT

nguồn: http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=13006&title=tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-benh-va-tiem-chung-vacine-phong-covid-19.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 263
Trước & đúng hạn: 262
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/04/2023 02:13:05)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 66
Tất cả: 21,196