TIN TỔNG HỢP KHÁC
Tạo điều kiện thông thoáng cho người nộp thuế
13/01/2022 12:00:00

Phát huy kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách nhà nước năm 2021. Ngay từ tháng đầu năm 2022, các cơ quan thực hiện nhiệm vụ thu đã tích cực triển khai những giải pháp đột phá, linh hoạt, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp đến làm thủ tục xuất, nhập khẩu trong bối cảnh phòng chống, dịch bệnh Covid-19, Chi cục Hải quan Hải Dương đã triển khai nhiều giải pháp mang tính chuyên biệt. Cụ thể, cùng với đẩy mạnh hoạt động thống kê số liệu xuất, nhập khẩu trên địa bàn; bộ phận chuyên môn của đơn vị đơn giản hóa cải cách thủ tục hành chính thông qua hệ thống thông quan điện tử, xây dựng các phần mềm dịch vụ công nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc doanh nghiệp đến cơ quan phải mang theo giấy tờ .

Ngay từ tháng đầu của năm 2022 này, Cục thuế tỉnh tiếp tục đổi mới, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng hình thức điện tử, trực tuyến; chú trọng nhiều tới thanh tra, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế; đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế; duy trì thực hiện có hiệu quả dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử và sử dụng hóa đơn điện tử. Thông qua những hình thức này không chỉ thể hiện sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý, thu thuế của đơn vị mà còn giúp cho người nộp thuế nói chung, đặc biệt cộng đồng doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước kịp thời, nhanh nhất.

Với sự đổi mới, linh hoạt, tạo môi trường thông thoáng cho người nộp thuế cửa các cơ quan chuyên môn sẽ là tiền đề cho công tác thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao ngay từ tháng đầu năm 2022...

Nguồn : http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=11744&title=tao-dieu-kien-thong-thoang-cho-nguoi-nop-thue.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 395
Trước & đúng hạn: 395
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:18/05/2022 11:17:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 11
Hôm nay: 28
Tất cả: 12,523