TỔNG QUAN
Giới thiệu chung về xã Lê Ninh
09/04/2021 12:00:00

Lê Ninh là xã miền núi nằm ở phía Tây Bắc của thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

   

      Lê Ninh là xã miền núi nằm ở phía Tây Bắc của thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Diện tích tự nhiên là 1138,91 ha, trong đó diện tích đất Lâm nghiệp (đất đồi rừng) 212,64 ha, đất trồng lúa 372,78 ha, đất nuôi trồng thủy sản 27,96 ha…; xã có 5 thôn với 2819 hộ, 8361 nhân khẩu. Đảng bộ có 220 đảng viên sinh hoạt ở 9 chi bộ, trong đó 4 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học, 01 chi bộ Công an và 01 chi bộ Dân quân cơ động. Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lê Ninh đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

   - Một số chỉ tiêu chung trong 5 năm qua:

   Kinh tế trong 5 năm phát triển khá, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12,6%/năm, (Nghị quyết đại hội đề ra nhiệm kỳ 10,5%/năm), tăng 2,1 %. Tổng giá trị sản xuất năm 2015 đạt 243,44 tỷ đồng, năm 2019 đạt 463,54 tỷ đồng, tăng 1,9 lần so với năm 2015, trong đó thu từ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 198,37 tỷ đồng, Sản xuất Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng đạt 82,9 tỷ đồng, thương mại, dịch vụ, thu khác đạt 182,27 tỷ đồng.

   Cơ cấu kinh tế Nông, lâm, thủy sản - Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng - Dịch vụ, thương mại, đầu nhiệm kỳ là 63,19 - 11,80 - 25,01%, năm 2019 là 42,79 - 17,88 - 39,32%

   Thu ngân sách tăng bình quân 24,81%/năm so với kế hoạch giao.

   Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 21,75 triệu đồng/người/năm, năm 2019 đạt 47,01 triệu đồng/người/năm, tăng 25,26 triệu đồng/người/năm .

   Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2019 đạt 198,37 tỷ đồng gấp 1,53 lần so với năm 2015 chiếm tỷ trọng 42,79 % tổng giá trị sản xuất của xã.

   Thu nhập từ sản xuất tiểu thủ công nghiệp và xây dựng năm 2019 đạt 82,9 tỷ đồng tăng 3,3 lần so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 17,88% tổng giá trị sản xuất của xã.

   Giá trị thu từ dịch vụ th­ương mại năm 2019 đạt 182,27 tỷ đồng, tăng gấp 2,04 lần so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 39,32% tổng giá trị sản xuất của xã.

   Tình hình kinh tế, văn hóa xã hội ổn định và từng bước phát triển. Đời sống cả về vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt: 100% số hộ được sử dụng điện; trên 80% số hộ được sử dụng nước sạch; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; tỷ lệ hộ giầu tăng, hộ nghèo giảm, đến nay còn 55 hộ, chiếm 1,99%, ( giảm 1,94% so cùng kỳ) (trong đó nghèo bảo trợ xã hội chiếm 0,76%). Thu nhập bình quân đầu người 45,2 triệu đồng/người/năm, (tăng 3,63 triệu đồng/người/năm so với cùng kỳ). Bình quân lương thực: 580 kg/người, (tăng 40kg/người so kế hoạch, 34 kg/người so với năm 2018); Số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2019 có 2.589/2691 hộ, đạt 96,21. Đến nay xã đã có 4/5 làng đạt và giữ vững danh hiệu làng văn hóa (riêng thôn Tiên Xá thuộc diện di dời phục vụ dự án nhiệt điện BOT Hải Dương nên không xây dựng làng văn hóa), Trạm y tế xã và cả 3 trường trong hệ thống giáo dục của xã đều đã đạt chuẩn Quốc gia. 5/5 khu dân cư được công nhận là khu dân cư tiên tiến; 5/5 làng được công nhận là làng an toàn về an ninh trật tự.

   Trên địa bàn xã có 5 cụm di tích được xếp hạng bảo vệ, trong đó có 02 di tích cấp quốc gia gồm: Đình Ninh Xá được xếp hạng cấp Quốc gia năm 1997; Đình Nội Hợp được xếp hạng năm 2006. 03 di tích được xếp hạng cấp tỉnh gồm: Di tích ĐÌnh Tiên Xá được xếp hạng năm 2007; di tích Nghè – Đình Lê Xá được xếp hạng năm 2014 và Chùa Yên Quang thôn Ninh Xá được xếp hạng năm 2019. Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, hiện tại đang tích cực hoàn thiện các tiêu chí để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2020.

(Số liệu tổng hợp đến hết năm 2019)
T/h: Minh Thành

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 571
Trước & đúng hạn: 570
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/06/2023 00:37:07)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 1
Tất cả: 22,527