CHUYỂN ĐỔI SỐ
Khảo sát trải nghiệm người dùng Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương
26/10/2022 12:00:00


Cập nhật: 25/10/2022 4:00:00 CH

Nhằm triển khai Dịch vụ công trực tuyến bảo đảm yêu cầu tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP: “Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng phải có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, an toàn, bảo mật, lấy tổ chức, cá nhân làm trung tâm”; và nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng DVCTT tại địa phương. UBND tỉnh Hải Dương tổ chức khảo sát trải nghiệm người dùng DVCTT trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị người dân và doanh nghiệp cung cấp thông tin khảo sát tại đường dẫn sau: https://form.gov.vn/!Krc3U.

Thời gian khảo sát: Từ ngày 25/10/2022 đến hết ngày 31/10/2022.

Nguồn: BBT

nguồn: http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=13342&title=khao-sat-trai-nghiem-nguoi-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-tren-dia-ban-tinh-hai-duong.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.89999%
Số hồ sơ xử lý: 1065
Trước & đúng hạn: 1064
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/10/2023 20:28:57)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0