CHUYỂN ĐỔI SỐ
Khảo sát trải nghiệm người dùng Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương
26/10/2022 12:00:00


Cập nhật: 25/10/2022 4:00:00 CH

Nhằm triển khai Dịch vụ công trực tuyến bảo đảm yêu cầu tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP: “Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng phải có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, an toàn, bảo mật, lấy tổ chức, cá nhân làm trung tâm”; và nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng DVCTT tại địa phương. UBND tỉnh Hải Dương tổ chức khảo sát trải nghiệm người dùng DVCTT trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị người dân và doanh nghiệp cung cấp thông tin khảo sát tại đường dẫn sau: https://form.gov.vn/!Krc3U.

Thời gian khảo sát: Từ ngày 25/10/2022 đến hết ngày 31/10/2022.

Nguồn: BBT

nguồn: http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=13342&title=khao-sat-trai-nghiem-nguoi-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-tren-dia-ban-tinh-hai-duong.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
98.4%
Số hồ sơ xử lý: 64
Trước & đúng hạn: 63
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 1.6%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/02/2023 16:46:14)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 18
Tất cả: 19,870