CHUYỂN ĐỔI SỐ
Triển khai liên thông cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT
15/03/2023 12:00:00


Cập nhật: 14/03/2023 8:46:00 SA

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT triển khai Đề án 06, Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã có văn bản yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh tư nhân triển khai thực hiện.

Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động chuyên môn đã được phê duyệt, các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh tư nhân triển khai thực hiện liên thông cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT (đối với các đơn vị đã có trong danh mục KCB BHYT) hoặc liên hệ với cơ quan BHXH cùng cấp để phối hợp đăng ký danh mục trước khi đăng ký tài khoản cập nhật dữ liệu (đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa có trong danh mục cơ sở KCB BHYT) theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 1165/BYT-KCB. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2023.

Đối với các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp cử cán bộ hỗ trợ, hoàn thành việc liên thông dữ liệu theo đúng thời gian quy định.

Nguồn: BT

nguồn: https://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=15328&title=trien-khai-lien-thong-cap-giay-chung-sinh-giay-bao-tu-len-cong-giam-dinh-bhyt.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 571
Trước & đúng hạn: 570
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/06/2023 01:15:16)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 1
Tất cả: 22,527