Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
: 61/QĐ - CTUBND 13/05/2022 QUYẾT ĐỊNH 61 Công nhận Phó Trưởng thôn Vĩnh Lâm, Nhiệm kỳ 2022 - 2024 CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
62/QĐ - CTUBND 13/05/2022 QUYẾT ĐỊNH 62 Công nhận Phó Trưởng thôn Lê Xá, Nhiệm kỳ 2022 - 2024 CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
63/QĐ - CTUBND 13/05/2022 QUYẾT ĐỊNH 63 Công nhận Phó Trưởng thôn Nội Hợp, Nhiệm kỳ 2022 - 2024 CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
64/QĐ - CTUBND 13/05/2022 QUYẾT ĐỊNH 64 Công nhận Phó Trưởng thôn Ninh Xá, Nhiệm kỳ 2022 - 2024 CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
Số: 54/QĐ - CTUBND 12/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê chuẩn kết quả bầu cử và công nhận chức danh Trưởng thôn Vĩnh Lâm Nhiệm kỳ 2022 - 2024 CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
Số: 55/QĐ - CTUBND 12/05/2022 QUYẾT ĐỊNH 55 Phê chuẩn kết quả bầu cử và công nhận chức danh Trưởng thôn Lê Xá Nhiệm kỳ 2022 - 2024 CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
56/QĐ - CTUBND 12/05/2022 QUYẾT ĐỊNH 56 Phê chuẩn kết quả bầu cử và công nhận chức danh Trưởng thôn Nội Hợp Nhiệm kỳ 2022 - 2024 CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
57/QĐ - CTUBND 12/05/2022 QUYẾT ĐỊNH 57 Phê chuẩn kết quả bầu cử và công nhận chức danh Trưởng thôn Ninh Xá Nhiệm kỳ 2020 - 2022 CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
58/QĐ - CTUBND 12/05/2022 QUYẾT ĐỊNH 58 Phê chuẩn kết quả bầu cử và công nhận chức danh Trưởng thôn Tiên Xá Nhiệm kỳ 2022 - 2024 CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
60/QĐ-CTUBND 12/05/2022 QUYẾT ĐỊNH 60 V/v thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã Lê Ninh giai đoạn 2021 - 2025 CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
30/TB - UBND 12/05/2022 THÔNG BÁO 30 Về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, dông, lốc, sét và gió giật mạnh trên địa bàn xã Lê Ninh. UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
51/QĐ-CTUBND 26/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai Công nghệ số cộng đồng xã Lê Ninh CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
48/QĐ - CTUBND 20/04/2022 QUYẾT ĐỊNH 48 Thành lập Tổ bầu cử, bầu chức danh Trưởng thôn Ninh Xá, Nhiệm kỳ 2022 - 2024 CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
44/QĐ-CTUBND 16/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v Ấn định ngày bầu cử và quy định thành phần cử tri tham gia bầu cử Trưởng thôn, Nhiệm kỳ 2022 - 2024 CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
45/QĐ - CTUBND 16/04/2022 QUYẾT ĐỊNH 45 Thành lập Tổ bầu cử, bầu chức danh Trưởng thôn Vĩnh Lâm, Nhiệm kỳ 2022 - 2024 CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
46/QĐ - CTUBND 16/04/2022 QUYẾT ĐỊNH 46 Thành lập Tổ bầu cử, bầu chức danh Trưởng thôn Lê Xá, Nhiệm kỳ 2022 - 2024 CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
47/QĐ - CTUBND 16/04/2022 QUYẾT ĐỊNH 47 Thành lập Tổ bầu cử, bầu chức danh Trưởng thôn Nội Hợp, Nhiệm kỳ 2022 - 2024 CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
41/QĐ-CTUBND 12/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp thôn trên địa bàn xã Lê Ninh CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
33 /KH-UBND 06/04/2022 KẾ HOẠCH 33 “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn xã Lê Ninh UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
40/QĐ-CTUBND 05/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v công bố công khai thực hiện Dự toán ngân sách xã quý 1 năm 2022 và các văn bản đính kèm CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
123456
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 395
Trước & đúng hạn: 395
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:18/05/2022 10:32:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 7
Hôm nay: 24
Tất cả: 12,519