Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
01/BC-UBND 06/01/2023 Báo cáo đánh giá kêt quả đề nghị công nhận xã Lê Ninh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về;Tải về;
122/QĐ-CTUBND 10/10/2022 Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách xã quý 3 năm 2022 UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
46/KH-UBND 11/08/2022 KẾ HOẠCH Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Lê Ninh UBND xã Lê NInh Tải file Tải về
31/CV- UBND 10/08/2022 V/v đề nghị kiểm tra sửa lại chùa nằm trong khuôn viên di tích Đình Tiên Xá được xây dựng khu tái định cư thôn Vĩnh Lâm UBND xã Lê NInh Tải file Tải về
45 /KH - UBND 26/07/2022 KẾ HOẠCH 45 /KH - UBND Về việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã Lê Ninh năm 2022. UBND xã Lê NInh Tải file Tải về
91/QĐ-CTUBND 13/07/2022 Quyết định công khai dự toán ngân sách quý II năm 2022 UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
89/QĐ- CT UBND 07/07/2022 QUYẾT ĐỊNH “V/v Kiện toàn tổ hoà giải, hoà giải viên cơ sở” Chủ tịch UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
Số 88/QĐ-CT UBND 07/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Công nhận tuyên truyền viên pháp luật xã Lê Ninh Chủ tịch UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về;
84 /QĐ-CTUBND 27/06/2022 V/v công bố công khai Quyết toán ngân sách xã năm 2021 trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa 22 nhiệm kỳ 2021-2026 và biểu mẫu đính kèm UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về;Tải về;
35/TB- CTUBND 10/06/2022 THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ cho công chức chuyên môn Chức danh Tư pháp – Hộ tịch xã Lê Ninh Chủ tịch UBND xã Lê NInh Tải file Tải về
72/QĐ-CTUBND 10/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Phân công công chức hướng dẫn tập sự Chủ tịch UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
73/QĐ- CTUBND 10/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Phân công công chức hướng dẫn tập sự Chủ tịch UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
65/QĐ-UBND 17/05/2022 QUYẾT ĐỊNH 65 Về việc thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn Ninh Xá UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
67/QĐ-CT UBND 13/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn xã Lê Ninh năm 2022 Chủ tịch UBND xã Lê NInh Tải file Tải về
01 /KH-BCH 13/05/2022 KẾ HOẠCH Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy rừng xã Lê Ninh năm 2022 BCĐ Tải file Tải về
: 61/QĐ - CTUBND 13/05/2022 QUYẾT ĐỊNH 61 Công nhận Phó Trưởng thôn Vĩnh Lâm, Nhiệm kỳ 2022 - 2024 CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
62/QĐ - CTUBND 13/05/2022 QUYẾT ĐỊNH 62 Công nhận Phó Trưởng thôn Lê Xá, Nhiệm kỳ 2022 - 2024 CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
63/QĐ - CTUBND 13/05/2022 QUYẾT ĐỊNH 63 Công nhận Phó Trưởng thôn Nội Hợp, Nhiệm kỳ 2022 - 2024 CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
64/QĐ - CTUBND 13/05/2022 QUYẾT ĐỊNH 64 Công nhận Phó Trưởng thôn Ninh Xá, Nhiệm kỳ 2022 - 2024 CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
Số: 54/QĐ - CTUBND 12/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê chuẩn kết quả bầu cử và công nhận chức danh Trưởng thôn Vĩnh Lâm Nhiệm kỳ 2022 - 2024 CT UBND xã Lê Ninh Tải file Tải về
1234567
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
98.8%
Số hồ sơ xử lý: 84
Trước & đúng hạn: 83
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 1.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/02/2023 19:53:30)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 9
Hôm nay: 32
Tất cả: 20,024