GIÁO DỤC-Y TẾ
12345678910...
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.3%
Số hồ sơ xử lý: 148
Trước & đúng hạn: 147
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.7%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/03/2024 01:42:00)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 6
Tất cả: 26,535