PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH
12345678910
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
98.8%
Số hồ sơ xử lý: 84
Trước & đúng hạn: 83
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 1.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/02/2023 18:52:56)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 26
Tất cả: 20,018