na
na
na
Chuyển động từ Đề án 06
Hải Dương đã có những chuyển động tích cực về nhận thức, hành động sau một năm triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06).
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
98.8%
Số hồ sơ xử lý: 84
Trước & đúng hạn: 83
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 1.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/02/2023 19:24:50)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 27
Tất cả: 20,019